Andersen, C. H., & Wøhlk, R. (2013). FOT - fra Fælles Objekt Typer til Fællesoffentligt Geografisk Administrationsgrundlag. Geoforum Perspektiv, 12(23). Hentet fra https://tidsskrift.dk/gfp/article/view/8562