Rasmussen, M. S. (2012). Perspektiv for anvendelsen af jordobservationer i den 3. verden. Geoforum Perspektiv, 4(8). Hentet fra https://tidsskrift.dk/gfp/article/view/5987