Hansen, H. S. (2012). Leder - fjernanalyse og fotogrammetri. Geoforum Perspektiv, 4(8). Hentet fra https://tidsskrift.dk/gfp/article/view/5981