[1]
Andersen, C.H. og Wøhlk, R. 2013. FOT - fra Fælles Objekt Typer til Fællesoffentligt Geografisk Administrationsgrundlag. Geoforum Perspektiv. 12, 23 (jul. 2013).