[1]
Rasmussen, M.S. 2012. Perspektiv for anvendelsen af jordobservationer i den 3. verden. Geoforum Perspektiv. 4, 8 (feb. 2012).