Geografisk Tidsskrift, Bind 69, 2. Halvbind (1970)