1.
Mylius-Erichsen L. Plan til en dansk Skibs- og Slædeekspedition til Grønlands Nordostkyst. gt [Internet]. 1. januar 1906 [henvist 3. marts 2021];18. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/49290