1.
Schou. A. Matthäus Schuster: Das geographische und geologische Blockbild. 17X24 cm. 222 s., 257 fig. Akademie Verlag, Berlin 1954. gt [Internet]. 1. januar 1954 [henvist 26. februar 2021];53. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/46186