Aagesen, Aage. “ Et samfærdselsgeografisk Studie”. Geografisk Tidsskrift 46 (januar 1, 1943). Set september 23, 2021. https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48346.