Thalbitzer, William. “Louis Bobé: Diplomatarium Groenlandicum 1492-1814. Aktstykker Og Breve Til Oplysning Om Grønlands Besejling, Kolonisation Og Missionering. — Med to Indledninger: 1, Opdagelsesrejser Til Grønland 1473—1806; 2, Den grønlandske Handels Og Kolonisations Historie Indtil 1870. (= Meddelelser Om Grønland, 55. Bind. S. 1—54, 1—152 Med 6 Plancher, Og 1—431. Udgivet Af Kommissionen for Videnskakelige Undersøgelser I Grønland. C. A. Reitzels Forlag). København 1936.”. Geografisk Tidsskrift 42 (januar 1, 1939). Set februar 25, 2021. https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48249.