Montell, Gøsta. “J. Prip-Møller: Chinese Buddhist Monasteries.”. Geografisk Tidsskrift 42 (januar 1, 1939). Set marts 2, 2021. https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48236.