Petersen, Sophie. “Kunstig Vandingskultur I Argentina.”. Geografisk Tidsskrift 39 (januar 1, 1936). Set marts 3, 2021. https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48100.