Rasmussen, Kjeld. “Desertification: Its Causes and Consequenses”. Geografisk Tidsskrift 77 (januar 1, 1978). Set maj 31, 2024. https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/45454.