Rasmussen, Kjeld. “Satellite Remote Sensing for Resources Development. Ed. By Karl-Heinz Szekielda.”. Geografisk Tidsskrift 90 (januar 1, 1990). Set februar 21, 2020. https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/44832.