Wichmann Matthiessen, Christian. “Byerhvervene. Lokaliseringstendenser 1970-83”. Geografisk Tidsskrift 87 (januar 1, 1987). Set marts 7, 2021. https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/44402.