Reenberg, Anette. “N.J. Middleton & D.S.G. Thomas: World Atlas of Desertification. United Nations Environmental”. Geografisk Tidsskrift 93 (januar 1, 1993). Set november 26, 2022. https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/42264.