Christiansen, Sofus. “ Industrialiseringen”. Geografisk Tidsskrift 93 (januar 1, 1993). Set december 8, 2022. https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/42251.