Wichmann Matthiessen, Christian. “ Simonsen: Byteori Og Hverdagspraksis”. Geografisk Tidsskrift 93 (januar 1, 1993). Set november 28, 2022. https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/42237.