Aagesen, A. “ Et samfærdselsgeografisk Studie”. Geografisk Tidsskrift, bd. 46, januar 1943, https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48346.