Steensberg, A. “Gruddbo På Solleron. En Byundersokning tillågnad Sigurd Erixon 26—3—1938.3—1938. Redaktion Gosta Berg Och Sigfrid Svensson. Nordiska Museets Handlingar: 9. — Stockholm 1938. Pris: 28 Sv. Kr.”. Geografisk Tidsskrift, Bd. 42, januar 1939, https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48237.