Steensberg, A. “Geografiske Faktorers Indflydelse Paa Seglens Eller Leens Anvendelse Til Kornhøst.”. Geografisk Tidsskrift, Bd. 42, januar 1939, https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48231.