Christiansen, S. “E. S. Higgs (ed) 1975: Palaeoeconomy,”. Geografisk Tidsskrift, Bd. 74, januar 1975, https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/45541.