Hansen, V. “Lelge Salvesen: Jord I Jemtland. Iosetningshistoriske Og økonomiske Studier I Grenseland Ca. 1200-1650. Det Nordiske Ødegårdsprosjekt, Publikasjon Nr. 5. Ostersund 1979 . 184 s., 15x21 Cm.”. Geografisk Tidsskrift, Bd. 80, januar 1980, https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/45298.