Reenberg, A. “N.J. Middleton & D.S.G. Thomas: World Atlas of Desertification. United Nations Environmental”. Geografisk Tidsskrift, bd. 93, januar 1993, https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/42264.