Wichmann Matthiessen, C. “ Simonsen: Byteori Og Hverdagspraksis”. Geografisk Tidsskrift, bd. 93, januar 1993, https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/42237.