[1]
- Redaktionen, “Friherre Erland Nordenskiölds Foredrag i Selskabet den 6. April om hans Rejser i Perus og- Bolivias Grænsedistrikter.”, gt, bd. 18, jan. 1906.