[1]
L. Mylius-Erichsen, “Plan til en dansk Skibs- og Slædeekspedition til Grønlands Nordostkyst.”, gt, bd. 18, jan. 1906.