[1]
J. P. Koch, “Fra Generalstabens topografiske Afdelings Virksomhed paa Island.”, gt, bd. 18, jan. 1906.