[1]
C. Wesenberg-Lund, “Om Naturforholdene i skotske og danske Søer. En sammenlignende Studie.”, gt, bd. 18, jan. 1906.