[1]
- Redaktionen, “Friherre Oscar Dickson. (Født 2/12 23 i Gøteborg, død 6/6 97 paa Almnæs ved Vettern.)”, gt, bd. 14, jan. 1898.