[1]
- Redaktionen, “Hovedresultaterne af Dr. Th. Thoroddsens Undersøgelser paa Island i Aarene 1881—1898.”, gt, bd. 14, jan. 1898.