[1]
M. Knudsen, “Ingolf-Expeditionens hydrografiske Undersøgelser,”, gt, bd. 14, jan. 1898.