[1]
H. F. E. Jungersen, “Fra „Ingolf-Expeditionen". Bemærkninger om Dybhavsfaunaen og dens Fordeling i de nordlige Have.”, gt, bd. 14, jan. 1898.