[1]
K. J. V. Steenstrup, “Om Østerbygden.”, gt, bd. 8, jan. 1886.