[1]
J. Hoffmeyer, “Guldlejerne i alle Jordens Lande,”, gt, bd. 3, jan. 1879.