[1]
P. Hansen, “Stormfloden af 13de November 1872 og de Arbejder, den har fremkaldt paa Laaland-Falster,”, gt, bd. 3, jan. 1879.