[1]
J. A. D. Jensen, “Vandring paa den grønlandske Indlandsis i Aaret 1878,”, gt, bd. 3, jan. 1879.