[1]
E. Erslev, “Med et Højdekaart over Laaland-Falster,”, gt, bd. 3, jan. 1879.