[1]
L. Palander, “Nordostpassagen med Vega,”, gt, bd. 3, jan. 1879.