[1]
H. Rink, “Nogle Bemærkninger om de nuværende Grønlænderes Tilstand,”, gt, bd. 1, jan. 1877.