[1]
J. Chr. Petersen, “Om Aggertangen før og nu,”, gt, bd. 1, jan. 1877.