[1]
A. Aagesen, “ Et samfærdselsgeografisk Studie”., gt, bd. 46, jan. 1943.