[1]
N. Nielsen, “Den Danske Lods 11. Udgivet af Det Kongelige Danske Søkort 287 S. 16X25 cm. København 1939. Pris: Kr. 5,00.”, gt, bd. 42, jan. 1939.