[1]
N. Nielsen, “Hugo Mathiessen: Den sorte Jyde. Tværsnit af Hedens Kulturhistorie. 22X14 cm, 220 S., 8 Tavler, 4 Kort. Gyldendalske Boghandel — Nordisk Forlag. København 1939. Pris: 6,50 Kr.”, gt, bd. 42, jan. 1939.