[1]
N. Nielsen, “Juri Semjonof: Jordens Rigdomme. Dansk Udgave ved Lektor Johs. Reumert. 510 S., 22X15 cm, talrige Illustrationer. Poul Brauner, København 1938. Pris: Kr. 7,50.”, gt, bd. 42, jan. 1939.