[1]
A. Steensberg, “Gruddbo på Solleron. En Byundersokning tillågnad Sigurd Erixon 26—3—1938.3—1938. Redaktion Gosta Berg och Sigfrid Svensson. Nordiska Museets Handlingar: 9. — Stockholm 1938. Pris: 28 sv. Kr.”, gt, bd. 42, jan. 1939.