[1]
A. H. Kampp, “Om Hebriderne. Nogle befolknings- og erhvervsproblemer.”, gt, bd. 42, jan. 1939.