[1]
E. Telens Nielsen, “Elementære fysiske Maalemetoder til Brug ved økologiske Undersøgelser.”, gt, bd. 42, jan. 1939.