[1]
A. Steensberg, “Geografiske Faktorers Indflydelse paa Seglens eller Leens Anvendelse til Kornhøst.”, gt, bd. 42, jan. 1939.