[1]
N. Nielsen, “Landvinding i Holland.”, gt, bd. 42, jan. 1939.